NOLIKUMS

Par dalībnieku atlasi Latvijas Televīzijas
autoru un izpildītāju konkursam „Supernova 2018”

 

 

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šis nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka valsts SIA „Latvijas Televīzija” (turpmāk LTV) organizētā Autoru un Izpildītāju konkursa „Supernova 2018” (Konkurss) Dziesmu un Izpildītāju jeb Dalībnieku atlases kārtību;
1.2. Izpildītājs šī Nolikuma izpratnē ir vismaz 18 gadus veca, rīcībspējīga persona, Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, Latvijas Republikas patstāvīgais iedzīvotājs – solists, šādu personu duets, vai vairāku personu apvienība (grupa) līdz 6 personām. Lai piedalītos Konkursā, Izpildītājam līdz 2017.gada 16.novembrim jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.
1.3. Autors šī Nolikuma izpratnē ir vismaz 18 gadus veca, rīcībspējīga persona, Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Latvijas Republikas patstāvīgais iedzīvotājs vai Nerezidents, viena persona vai personu kolektīvs. Lai piedalītos Konkursā, Autoram līdz 2017.gada 16.novembrim jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.
1.3.1. Nerezidenti drīkst piedalīties konkursā Autoru kolektīvos vai kā Dziesmas producenti, teksta un/vai mūzikas Autori līdz 30% muzikālajā darbā un/vai līdz 30% kā dziesmas fonogrammas producenti;
1.3.2. Lai apliecinātu procentuālo dalījumu autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijās, Dalībniekiem ir pienākums Konkursa organizatoriem iesniegt Dziesmas reģistrāciju un procentuālo sadalījumu apliecinošus dokumentus;
1.4. Producents šī Nolikuma izpratnē ir Dziesmas producents, kurš piedalījies dziesmas tapšanā veicot tās aranžiju un dodot savu radošo pienesumu Dziesmas tapšanā. Lai piedalītos Konkursā, Producentam līdz 2017.gada 16.novembrim jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.;
1.5. Dalībnieks šī Nolikuma izpratnē ir Izpildītāja (-u), Autora (-u) un producenta (-u) apvienība, projekts vai kolektīvs, kas kopā piedalās konkursā ar vienu Dziesmu;
1.6. Dziesma šī Nolikuma izpratnē ir muzikāls darbs, ko radījuši Autors (-i), Izpildītājs (-i), Producents (-i) vai to kolektīvs, tās mehāniskās fonogrammas pieļaujamais maksimālais garums ir 3 minūtes, tā nav publicēta jebkādās publiski pieejamās platformās vai atskaņota (arī dzīvajā izpildījumā) publiskos pasākumos pirms 2017.gada 1.septembra. Līdz iesniegšanai Konkursā Dziesma jāreģistrē autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijās;
1.7. Par dalību Konkursā Izpildītājs, Autors un Producents ar Televīziju slēdz līgumu (Dalībnieka līgums).

2. Konkursa Dalībnieku vērtēšanas kritēriji
2.1. Dalībnieka iekļūšanu Konkursa atlases tiešraidēs nosaka Latvijas Televīzijas izvēlēta repertuāra žūrija. Latvijas Televīzija žūrijas pārstāvjus izvēlas pamatojoties uz viņu pieredzi un sasniegumiem industrijā, žūrijas sastāvā ir dziesmu autori, mūzikas izdevēji, producenti, radio staciju pārstāvji, Konkursa organizatori un citi nozares profesionāļi.
2.2. Repertuāra žūrija vērtē Dalībnieku pieteikumus pēc saviem profesionālajiem ieskatiem, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
2.2.1. Dziesmas uzbūve – oriģinalitāte, aranžējums, vēstījums, atbilstība mūsdienu tirgus tendencēm;
2.2.2. Dziesmas un Dalībnieka iespējas un potenciāls konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū;
2.2.3. Izpildītāja vokālās spējas un personība;
2.2.4. Iepriekšējie sasniegumi nozarē vai potenciāls gūt sasniegumus nākotnē un pastāvēt reālajā tirgū, kā arī spēja definēt savus mērķus tiks uzskatīti par priekšrocību;

3. Dalībnieku pieteikšanās un atlases kārtība
3.1. No 2017.gada 6.septembra 10:00 līdz 2017.gada 15.oktobrim 23:59 notiek Dalībnieku pieteikšanās projekta „Supernova 2018” mājas lapā http://supernova.lsm.lv/, pieteikums tiek pieņemts, ja anketa aizpildīta pilnībā, nepilnīgi vai pavirši aizpildītas anketas netiek pieņemtas;
3.2. 2017.gada 5.novembrī notiek Dalībnieku priekšatlases kārta, Dalībniekus klātienē vērtē žūrija;
3.2.1. Priekšatlasē Dalībnieki izpilda Konkursā iesniegto Dziesmu;
3.2.2. Priekšatlases kārtas norises vieta tiks precizēta, Dalībnieki, kuriem jāpiedalās priekšatlasē, par to tiks informēti e-pastā 2.novembrī līdz 12:00;
3.2.3. 2017.gada 6.novembrī līdz 18:00 Konkursa organizatori informē Dalībniekus par priekšatlases rezultātiem. Dalībnieku vārdi, kas turpina dalību Konkursa tiešraidēs, netiek publiskoti līdz 2018.gada 24.janvārim, kad Konkursa organizatori tos atklāj publiskā pasākumā.
3.3. Konkursa „Supernova 2018” atlases notiks trīs pusfinālos un finālā;
3.3.1. Konkursam izvēlēto dalībnieku skaits atkarībā no dziesmu un Izpildītāju kvalitātes būs seši līdz astoņi dalībnieki katrā pusfinālā, attiecīgi kopā Konkursa tiešraidēs pusfināla raidījumos uzstāsies 18 (astoņpadsmit) līdz 24 (divdesmit četri) Dalībnieki;
3.3.2. No katra pusfināla Konkursa finālā iekļūs divi dalībnieki, ko noteiks telefona, interneta, Spotify un žūrijas vērtējums. Precīzs dalībnieku atlases kārtības un balsošanas nolikums tiks publicēts Konkursa mājas lapā http://supernova.lsm.lv/ 2018.gada 17.janvārī;
3.3.3. Konkursa dalībniekiem gatava dziesma, horeogrāfija, stils, biogrāfija, publicitātes fotogrāfijas un citi materiāli Televīzijai jāiesniedz līdz 2018.gada 15.janvāra 10:00. Precīzs iesniedzamo materiālu apraksts tiks pievienots Dalībnieka līgumam, ko Dalībnieki saņems 2017.gada 7.novembrī, Dalībniekiem ir pienākums līgumus parakstīt līdz 2017.gada 16.novembrim;
3.3.4. Konkursa „Supernova 2018” tiešraides notiks 2018.gada februārī.

3.4. LTV ir tiesības mainīt nolikumu, pamatojoties uz un/vai sakarā ar:
3.4.1. LTV programmu plānošanas un/vai finansiālajām iespējām, vai citiem administratīviem vai administratīvi tiesiskiem apstākļiem;
3.4.2. Force majeure apstākļiem

4. Balva
4.1. Dalībnieks, kurš uzvar Konkursā, balvā iegūst iespēju piedalīties „Eirovīzijas dziesmu konkursā 2018” Portugālē;
4.2. Ja Dalībnieks neparaksta sadarbības līgumu par dalību starptautiskajā konkursā divu darba dienu laikā pēc „Supernova 2018” fināla, Televīzijai ir tiesības slēgt līgumu ar nākamo vietu ieguvējiem pēc Konkursa organizatoru ieskatiem.