Oficiālā atbilde grupai Riga Reggae

Kā atbildēju e-pasta sarakstē 2018. gada 12. februārī pl.18:45, 2018. gada 13. februārī pl.13:13, 2018. gada 13. februārī pl.14:02 un 2018. gada 13. februārī pl.18:48, pēc fakta konstatēšanas, ka balsošanas laikā ir bijusi kļūme, konkursa organizatori pieņēma lēmumu pārskatīt balsošanas rezultātus.

 

Balsošanas nolikums nosaka, ka “Supernova 2018” pusfinālu uzvarētāji tiek noteikti, apkopojot balsošanas rezultātus, ko veido skatītāju balsojums pa tālruni un sūtot īsziņu, balsojums konkursa mājas lapā, dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā “Spotify”, kā arī žūrijas vērtējums. Kļūmes dēļ sestdien, 10. februārī, konkursa mājas lapā otrā pusfināla dalībnieka RITVARA profilam bija pievienota grupas “Riga Reggae” bilde. Lai novērstu situāciju, ka RITVARAM ir pieskaitītas balsis, kuras balsotāji, vadoties pēc kļūdaini pievienotās profila bildes, varētu būtu veikuši par grupu “Riga Reggae” nevis RITVARU, konkursa organizatori nolēma anulēt Interneta balsojumu, kas iegūts konkursa mājas lapā.

Balsošanas rezultāti tika pārskatīti, apkopojot skatītāju balsojuma rezultātus, ko veido dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā “Spotify” un telefonbalsošanas dati (skatītāju zvani un īsziņas), kā arī žūrijas vērtējums. Saskaņā ar jauniegūtajiem datiem otro vietu 10. februārī notikušajā “Supernova 2018” pusfinālā ieņem Markus Riva, tāpēc tika pieņemts lēmums nodrošināt viņam iespēju piedalīties konkursa finālā, kas notiks 24. februārī. RITVARS, kurš pēc balsošanas rezultātu pārskatīšanas ierindojas trešajā vietā, saglabā savu vietu finālā.

Vēlreiz izvērtējot balsošanas rezultātus, par vienu no noteicošajiem faktoriem otrā pusfināla kopējā rezultāta noteikšanā konkursa organizatori uzskatīja skatītāju telefonbalsojuma rezultātu. Tā kā nav zināms, kādi būtu balsošanas rezultāti, ja balsošana noritētu bez kļūmēm, bet skatītāju balsošanas un žūrijas vērtējuma rezultātos ir trīs izteikti līderi, konkursa organizatori pieņēma lēmumu nodrošināt iespēju finālā startēt visiem trīs otrā pusfināla līderiem.

Konkursa organizatoru lēmumu atbalsta arī Latvijas Televīzijas valde. Pēc šī gadījuma  2018. gada 13. februārī papildināts arī LTV autoru un izpildītāju konkursa “Supernova 2018” balsošanas nolikums, kurā precizēti punkti 7.3. – 7.7. un papildināti punkti 7.8. – 7.9., kas nosaka rezultātu noteikšanas kārtību problēmsituācijās un nolikumā neparedzētās situācijās. Papildinātais balsošanas nolikums: http://supernova.lsm.lv/lv/balsoshanas-nolikums/

Detalizētāki balsošanas rezultāti par visiem trim pusfināliem tiks publicēti 19. februārī.

Radusies situācija neietekmē balsošanas nolikuma punktu 1.1.3., kas paredz, ka vienu dalībnieku finālam izvirza žūrija un Latvijas Televīzija, piešķirot tā saucamo wild card vienam no visu pusfinālu dalībniekiem, kurš nav kvalificējies finālam no sava pusfināla. Tas nozīmē, ka konkursa “Supernova 2018” finālā 24. februārī piedalīsies astoņi dalībnieki.

 

Projekta “Supernova 2018” vadītāja        

I.Jansone

 

Pievienot komentāru

Komentāri (1)

Zane Teikmane
Grupas „Riga Reggae” vārdā vienlaicīgi vēršamies pie konkursa „Supernova 2018” projekta vadītājas Ilzes jansones un Latvijas Televīzijas valdes locekļiem, lai norādītu uz konkursa nolikuma pārkāpumiem.
Vēlamies vērst uzmanību, ka 14. februārī saņemtajā projekta „Supernova 2018” vadītājas Ilzes Jansones skaidrojumā par radušos situāciju ir pieļautas kļūdas.

Pēc šī gadījuma 2018. gada 13. februārī papildināts arī LTV autoru un izpildītāju konkursa “Supernova 2018” balsošanas nolikums, kurā precizēti punkti 7.3. – 7.7. un papildināti punkti 7.8. – 7.9., kas nosaka rezultātu noteikšanas kārtību problēmsituācijās un nolikumā neparedzētās situācijās.

13. februārī pieņemot lēmumu izmainīt konkursa nolikumu, tiek pārkāpts nolikuma 3.4 punkts:
3.4. LTV ir tiesības mainīt nolikumu, pamatojoties uz un/vai sakarā ar:
3.4.1. LTV programmu plānošanas un/vai finansiālajām iespējām, vai citiem administratīviem vai administratīvi tiesiskiem apstākļiem;
3.4.2. Force majeure apstākļiem
Aicinām paskaidrot, uz kuru no nolikuma punktiem Latvijas Telvīzija balstījusies pieņemot lēmumu konkursa norises laikā izmainīt tā nolikumu? Radušās situācijas dēļ 14 dalībnieki konkursā piedalījušies saskaņā ar vienu nolikumu, bet 7 piedalīsies ar citu.

Lēmums no 10. februārī aizvadītā konkursa „Supernova 2018” 2. pusfināla virzīt trīs māksliniekus pārkāpj konkursa nolikuma 1.1.1 un 1.1.2 punktus.
Tā kā nav zināms, kādi būtu balsošanas rezultāti, ja balsošana noritētu bez kļūmēm, bet skatītāju balsošanas un žūrijas vērtējuma rezultātos ir trīs izteikti līderi, konkursa organizatori pieņēma lēmumu nodrošināt iespēju finālā startēt visiem trīs otrā pusfināla līderiem.

1.1.1. No katra pusfināla (3.02., 10.02., 17.02.) fināla raidījumam kvalificējas divi dalībnieki, kuri ieguvuši divas augstākās vietas skatītāju balsojuma un žūrijas vērtējuma apkopojumā;
1.1.2. Kopā no pusfināliem finālam kvalificējas seši dalībnieki;

Šāda situācija var izveidoties tikai tad, ja trīs konkursa līderu vidū diviem, vai trim dalībniekiem ir identisks balsu skaits.

14. februārī izplatītajā Latvijas Televīzijas situācijas skaidrojumā minēts:
Balsošanas rezultāti tika pārskatīti, apkopojot skatītāju balsojuma rezultātus, ko veido dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā “Spotify” un telefonbalsošanas dati (skatītāju zvani un īsziņas), kā arī žūrijas vērtējums. Saskaņā ar jauniegūtajiem datiem otro vietu 10. februārī notikušajā “Supernova 2018” pusfinālā ieņem Markus Riva, tāpēc tika pieņemts lēmums nodrošināt viņam iespēju piedalīties konkursa finālā, kas notiks 24. februārī. RITVARS, kurš pēc balsošanas rezultātu pārskatīšanas ierindojas trešajā vietā, saglabā savu vietu finālā.

Arī šis skaidrojums ir pretrunā un pārkāpj iepriekš minētos konkursa „Supernova 2018” balsošanas nolikuma punktus 1.1.1 un 1.1.2. Pārskatot balsošanas rezultātus skaidri norādīts, ka RITVARS ierindojas trešajā vietā, līdz ar to nekvalificējas konkursa finālam.