Kādas tiesības televīzija prasa tai nodot konkursa „Supernova” ietvaros?

Saņēmām satrauktu vēstuli ar jautājumu par tiesību nodošanu Televīzijai, tā kā arī pagājušajā gadā pāris šādi jautājumi bija, nolēmām publicēt izvērstu atbildi, jo, iespējams, ne visi, kurus tiesību jautājums samulsina, atraksta vai piezvana.

Jautājums:

Labdien!

Latvijas Televīzija ir izsludinājusi autordziesmu konkursu "Supernova 2016".

Nolēmu ieskatīties pieteikuma anketā un varbūt pieteikt kādu savu dziesmu šim konkursam, tomēr mani samulsināja LTV prasība piekrist sekojošam:
- autors apliecina, ka bez atlīdzības piešķir LTV tiesības izmantot tā darbu jebkādā veidā, ieskaitot tiesības uz fotogrāfiju izmantošanu, tai skaitā ar tālāk nodošanas tiesībām ( sk. šo http://supernova.lsm.lv/aktualitate/78/pieteikt-dziesmu-konkursam-supernova-2016/ )

Un, atklāti sakot, šāds punkts mani kā autoru galīgi neiedvesmoja. Tāpēc nolēmu vērsties pie AKKA-LAA ar jautājumu: "Vai Jūsuprāt tas ir likumīgi, šādu prasību izvirzīt? Ir taču noteikti minimālie tarifi par autordarbu izmantošanu televīzijā! Nemaz nerunājot par LTV apetīti uz autordarbu tālāk nodošanas tiesībām izmantošanai citviet bez atlīdzības pašam autoram. Uz šī punkta pamata, manuprāt, pat YouTobe ar savu visatļautību nobāl. Manuprāt, tā ir kārtējā parazitēšana uz jauno un ne tik jauno bet nepieredzējušo autoru rēķina, pašam LTV medijam slēpjoties aiz cēlas idejas par latviešu kultūras poularizēšanu."

Dziesminieks Uldis

 

“Supernova 2016” projekta vadītājas atbilde:

Atbildot uz jautājumu par tiesību nodošanu Televīzijai projekta "Supernova 2016" ietvaros, kas minētas pieteikuma anketā un Nolikumā. Nolikuma punkts 3.3, kurā minēts, ka autors bez atlīdzības piešķir Televīzijai tiesības izmantot savu autordarbu projekta realizācijas un projekta popularizēšanas vajadzībām, nekādā veidā neatsavina autoram autorību vai tiesības uz darbu un likumā noteiktās atlīdzības saņemšanu par darba publisko izpildījumu.

Saskaņā ar Autortiesību likuma 14.pantu darba autoram ir neatsavināmas autora personiskās tiesības uz:

1) autorību — tiesības tikt atzītam par autoru;

2) izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots;

3) darba atsaukšanu — tiesības pieprasīt, lai darba izmantošana tiek pārtraukta, ar noteikumu, ka autors sedz zaudējumus, kas pārtraukšanas dēļ radušies izmantotājam;

4) vārdu — tiesības pieprasīt, lai viņa vārds būtu pienācīgi norādīts visās kopijās un jebkurā ar viņa darbu saistītā publiskā pasākumā, vai pieprasīt pseidonīma lietošanu vai anonimitāti;

5) darba neaizskaramību — tiesības atļaut vai aizliegt izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus gan pašā darbā, gan tā nosaukumā;

6) pretdarbību (arī uz vienpusēju atkāpšanos no līguma, neatlīdzinot zaudējumus) jebkurai sava darba izkropļošanai, sagrozīšanai vai citādai pārveidošanai, kā arī tādai autora tiesību aizskaršanai, kas var kaitēt autora godam vai cieņai.

(2) Neviena no šā panta pirmajā daļā minētajām tiesībām autora dzīves laikā nevar pāriet citai personai.

Tāpat Autortiesību likuma 15. panta 1. daļa nosaka autora mantiskās tiesības attiecībā uz savu darbu izmantošanu. Latvijas Televīzija vienmēr ir maksājusi atlīdzību autoriem un iesniegusi abām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām precīzas atskaites par projektos izmantoto mūziku. Šis "Supernova 2016" konkursa nolikuma punkts nosaka, ka autors piešķir Televīzijai tiesības izmantot darbu projekta realizēšanas un popularizēšanas nolūkiem (darbu izmantojums pašreklāmās, reklāmās, atskaņošana raidījumā, citās mediju platformās) un nodot to tālāk projekta publicitātes nolūkos citiem mediju partneriem, piemēram, ziņu portāliem, radio stacijām, tāpat autors piešķir tiesības nodot tālāk autora vai izpildītāja publicitātes fotogrāfijas un citus materiālus, kas var tikt izmantoti projekta un dziesmas publicitātes un reklāmas nolūkos. Tātad autors projekta ietvaros dod Televīzijai atļauju publiskot savu darbu un reproducēt to ievietojot audiovizuālos darbos ( raidījumā, pašreklāmās, reklāmās), kas saistītas ar projekta tai skaitā arī autora darba popularizēšanu. Tas nekādā veidā nemaina un nevar mainīt likumā noteikto kārtību, kādā autori un izpildītāji saņem atlīdzību par darbu publisko izpildījumu no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām.