Autoru un izpildītāju konkursa „SUPERNOVA 2020” fināla rezultātu apkopošanas un uzvarētāja noteikšanas kārtība


1. Balsošanas noteikumi
1.1.  Finālā piedalās deviņi dalībnieki, uzvarētāju nosaka skatītāju balsojums. Uzvar tas dalībnieks, kurš balsošanas laikā ieguvis lielāko balsu skaitu.

2. Skatītāju balsojums
2.1. Skatītāju balsojumu veido skatītāju telefonbalsojums (t.sk. SMS balsojums) un interneta balsojums projekta „Supernova 2020” mājaslapā.  

3. Skatītāju telefonbalsojums
3.1. Skatītāju telefonbalsojumu tehniski nodrošina SIA „TET”, SMS balsojumu tehniski nodrošina SIA “CSC Telecom”, rezultātus apkopo ar VSIA „Latvijas Televīzija” IT un Telekomunikāciju nodaļas izstrādātu programmu;
3.2.  Raidījuma vadītāji informē skatītājus par skatītāju telefonbalsošanas noteikumiem un ierobežojumiem, t.sk. par dalībniekiem piešķirtajiem telefonbalsošanas un SMS balsošanas numuriem, ierobežojumiem un citiem ar balsošanu saistītajiem noteikumiem;
3.3. Skatītāju telefonbalsošana (t.sk. SMS balsošana) sākas pēc pēdējās konkursa dziesmas izskanēšanas, par ko Raidījuma vadītāji paziņo skaidri un viennozīmīgi;
3.4. No viena tālruņa numura par vienu dalībnieku zvanot atļauts balsot tikai vienu reizi;
3.5. No viena tālruņa numura par vienu dalībnieku atļauts nosūtīt tikai vienu SMS;
3.6. Skatītāju telefonbalsošana (t.sk. SMS balsošana) notiek nepārtraukti, sākot no 3.3.punktā minētā brīža, līdz brīdim, kad Raidījuma vadītāji skaidri un viennozīmīgi paziņo, ka balsošana ir beigusies, ievērojot noteikumu, ka balsošana ilgst ne mazāk kā 10 (desmit) minūtes.

4. Skatītāju internetbalsojums
4.1. Skatītāju internetbalsojumu nodrošina Votemo OÜ. Rezultātus apkopo ar VSIA „Latvijas Televīzija” IT un Telekomunikāciju nodaļas izstrādātu programmu;
4.2. Raidījuma vadītāji informē skatītājus par skatītāju internetbalsošanas noteikumiem, ierobežojumiem un citiem ar balsošanu saistītajiem noteikumiem;
4.3. Skatītāju internetbalsojums notiek mājaslapā supernova.lsm.lv;
4.4. Izmantojot vienu IP adresi par konkursa dalībniekiem var nobalsot ne vairāk kā piecas reizes;
4.5. Skatītāju internetbalsošana sākas pēc pēdējās konkursa dziesmas izskanēšanas, par ko Raidījuma vadītāji paziņo skaidri un viennozīmīgi;  
4.6. Skatītāju internetbalsošana, notiek nepārtraukti, sākot no 4.5.punktā minētā brīža, līdz brīdim, kad Raidījuma vadītāji skaidri un viennozīmīgi paziņo, ka balsošana ir beigusies, ievērojot noteikumu, ka balsošana ilgst ne mazāk kā 10 (desmit) minūtes.

5. Konkursa uzvarētāja noteikšanas kārtība
5.1. Ar IT un Telekomunikāciju nodaļas un Tehnoloģiju daļas izstrādātu programmu skatītāju telefonbalsojuma un interneta balsojuma rezultāti tiek saskaitīti automātiski. Balsu apkopošanu uzrauga Balsojuma uzraudzības komisija;
5.2. Augstāko vietu iegūst dalībnieks, kurš saņēmis lielāko balsu skaitu;
5.3. Balsojuma uzraudzības komisija sastāv no VSIA „Latvijas Televīzija” pārstāvjiem – divām personām (Izklaides raidījumu redakcijas pārstāvja un Digitālo risinājumu nodrošinājuma daļas pārstāvja).
5.4. Ja kādā no skatītāju balsojuma veidiem (telefonbalsojums, Interneta balsojums) divas vai vairāk dziesmas iegūst vienādu balsu skaitu un vienādu vietu, tad tām visām tiek piešķirta viena, augstākā vieta;
5.5. Ja pēc skatītāju balsojuma rezultātiem divām vai vairākām konkursa dziesmām nav viennozīmīgi nosakāma viena atbilstoša vieta, tad izšķirošais ir skatītāju telefonbalsojums;
5.6. Ja, apkopojot visus rezultātus, nav iespējams viennozīmīgi noteikt konkursa dziesmai vienu atbilstošu vietu, tad izšķirošais ir skatītāju telefonbalsojums;
5.7 Ja tehnisku iemeslu dēļ nav notikusi Skatītāju telefonbalsošana un nav pieejams Skatītāju telefonbalsojums, par skatītāju balsojumu uzskatāms Skatītāju internetbalsojums;
5.8. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav notikusi Skatītāju internetbalsošana, par skatītāju balsojumu uzskatāms Skatītāju telefonbalsojums;
5.9. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav pieejami ne Skatītāju telefonbalsojuma, ne interneta balsojuma rezultāti, vietu sadalījumu finālā nosaka žūrija;
5.10. Ja jebkādu iemeslu dēļ kādā no balsojuma veidiem informācija par dalībniekiem tikusi izvietota neprecīzi, tad balsojuma dati nav izmantojami rezultāta noteikšanā un ir anulējami. Šādā gadījumā balsošanas rezultātu nosaka, izmantojot pamatprincipus, kas norādīti punktos 5.7. līdz 5.9. šajā nolikumā.
5.11. Ja balsošanas laikā radusies jebkāda situācija, kas nav minēta balsošanas nolikumā, bet var ietekmēt rezultātu, par risinājumu lemj Balsošanas uzraudzības komisija, projekta vadītājs, VSIA “Latvijas Televīzija” Raidījumu daļas vadītājs, VSIA “Latvijas Televīzija” jurists un VSIA “Latvijas Televīzija” valdes loceklis.