Dziesmu autoru un Izpildītāju konkursa „SUPERNOVA 2017”
atlases, Pusfināla un fināla
skatītāju balsojuma, Spotify klausījumu un žūrijas vērtējuma rezultātu apkopošanas un uzvarētāja noteikšanas kārtība

1. Balsošanas noteikumi
1.1. Atlases kārtās par dalībniekiem balso skatītāji, dalībniekus vērtē Žūrija, balsojumā tiek ieskaitīti arī straumēšanas vietnes Spotify klausījumu dati. Viens Spotify klausījums ir viena balss. Spotify dati atlases raidījumiem tiek skaitīti no 13.janvāra, dalībnieku izziņošanas brīža, līdz konkrēto dalībnieku rezultātu apkopošanai atlases raidījumā, pirmās atlases dalībniekiem četras pilnas nedēļas, otrās atlases dalībniekiem piecas pilnas nedēļas.
1.1.1. Pusfināla raidījumam kvalificējas 2 (divi) Žūrijas izvēlētie dalībnieki un 2 (divi) dalībnieki, kuri ieguvuši vislielāko balsu skaitu skatītāju balsojumā un Spotify rezultātos.
1.2.  Pusfinālā par dalībniekiem balso skatītāji, dalībniekus vērtē Žūrija, balsojumā tiek ieskaitīti arī straumēšanas vietnes Spotify klausījumu dati. Viens Spotify klausījums ir viena balss. Spotify klausījumi pusfinālā tiek skaitīti no 13.janvāra, dalībnieku izziņošanas brīža, līdz rezultātu apkopošanai pusfinālā.
1.2.1. Fināla raidījumam kvalificējas 2 (divi) Žūrijas izvēlētie dalībnieki un 2 (divi) dalībnieki, kuri ieguvuši vislielāko balsu skaitu skatītāju balsojumā un Spotify rezultātos. Spotify rezultāti finālā tiek skaitīti no 13.janvāra, dalībnieku izziņošanas brīža līdz rezultātu apkopošanai finālā.
1.3. Finālā uzvarētāju nosaka skatītāju balsojums, kā arī Spotify rezultāti. Uzvar tas dalībnieks, kurš balsošanas laikā saņēmis lielāko skatītāju balsu skaitu un nedēļas laikā no pusfināla līdz finālam lielāko klausījumu skaitu vietnē Spotify.

2. Skatītāju balsojums
2.1. Skatītāju balsojumu veido skatītāju telefonbalsojums un skatītāju internetbalsojums.

3. Skatītāju telefonbalsojums.
3.1. Skatītāju telefonbalsojumu, t.sk. SMS balsojumu tehniski nodrošina SIA „Lattelecom”, rezultātus apkopo ar VSIA „Latvijas Televīzija” IT un Telekomunikāciju nodaļas un Tehnoloģiju daļas izstrādātu programmu.  
3.2. Raidījuma vadītāji informē skatītājus par skatītāju telefonbalsošanas noteikumiem, t.sk. par priekšnesumiem piešķirtajiem telefonbalsošanas un SMS balsošanas numuriem, ierobežojumiem u.c. ar balsošanu saistītajiem noteikumiem.
3.3. Skatītāju telefonbalsošana, t.sk. SMS balsošana Atlases, Pusfināla un Fināla raidījumos sākas pēc pēdējās konkursa dziesmas izskanēšanas, par ko Raidījuma vadītāji paziņo skaidri un viennozīmīgi.
3.4. Skatītāju telefonbalsošana, t.sk. SMS balsošana notiek nepārtraukti katrā raidījumā (Atlasēs, Pusfinālos, Finālā), sākot no 3.3.punktā minētā brīža līdz brīdim, kad Raidījuma vadītāji skaidri un viennozīmīgi paziņo, ka balsošana ir beigusies, ievērojot noteikumu, ka balsošana beidzas ne ātrāk kā 10 (desmit) minūtes pēc pēdējās katra raidījuma (Atlases, Pusfināla, Fināla) konkursa dziesmas beigām.

 

4. Skatītāju internetbalsojums.
4.1. Skatītāju internetbalsojumu nodrošina un rezultātus apkopo Skatītāju internetbalsojuma uzraugs – VSIA „Latvijas Televīzija” tehnoloģisko sistēmu administrators.
4.2. Raidījuma vadītāji informē skatītājus par skatītāju internetbalsošanas noteikumiem, ierobežojumiem u.c. ar balsošanu saistītajiem noteikumiem.
4.3. Skatītāju internetbalsošana, Atlases, Pusfināla un Fināla raidījumos sākas pēc pēdējās konkursa dziesmas izskanēšanas, par ko Raidījuma vadītāji paziņo skaidri un viennozīmīgi.  
4.4. Skatītāju internetbalsošana, notiek nepārtraukti katrā atlasē (Atlasēs, Pusfinālos, Finālā), sākot no 4.3.punktā minētā brīža līdz brīdim, kad Raidījuma vadītāji skaidri un viennozīmīgi paziņo, ka balsošana ir beigusies, ievērojot noteikumu, ka balsošana beidzas ne ātrāk kā 10 (desmit) minūtes pēc pēdējās katras atlases (Atlases, Pusfināla, Fināla) konkursa dziesmas beigām.

5. Spotify rezultāti
5.1. Spotify rezultātus par konkrēto periodu projektu vadītājam, izpildproducentam, tehnoloģisko sistēmu administratoram nosūta Spotify pārstāvis rezultātu apkopošanas laikā.
5.2. Kontaktpersonas rezultātu saņemšanai ir projekta vadītājs [email protected]; projekta izpildproducents [email protected]; tehnoloģisko sistēmu administrators [email protected];
5.3. Katrs Spotify klausījums ir viena balss.


6. Žūrijas vērtējums.
6.1. Katrs žūrijas (ekspertu komisijas) loceklis konkursa dziesmas vērtē individuāli, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
6.1.1. Dziesmas izredzes kļūt par starptautisku hitu;
6.1.2. Dziesmas uzbūvi – oriģinalitāte, aranžējums u.c.;
6.1.3. Izpildītāja vokālās prasmes un dzīvais izpildījums uz skatuves;
6.1.4. Izpildītāja artistiskums, ekspresija, intonācija , harizma utt.;
6.1.5. Dziesmas koptēla (kompozīcija un izpildījums) iespēja konkurēt citu dalībvalstu starpā.
6.2. Pamatojoties uz katra Žūrijas locekļa individuālo vērtējumu, Žūrija izvēlas 2 (divus) dalībniekus, kuri kvalificējas nākamajai kārtai.

7. Konkursantu tālākas kvalificēšanās un uzvarētāja noteikšanas kārtība.
7.1. Ar IT un Telekomunikāciju nodaļas un Tehnoloģiju daļas izstrādātu programmu skatītāju telefonbalsojuma un interneta balsojuma rezultāti tiek saskaitīti automātiski, Spotify rezultāti (balsu skaits), programmā tiek ievadīts manuāli. Balsu apkopošanu uzrauga Balsojuma uzraudzības komisija.
7.2. Balsojuma uzraudzības komisija sastāv no VSIA „Latvijas Televīzija” pārstāvjiem – 2 personas (Izklaides raidījumu redakcijas pārstāvis, IT un Telekomunikāciju nodaļas pārstāvis).
7.2.1. Ja pēc skatītāju telefonbalsojuma, internetbalsojuma un Spotify rezultātiem nav viennozīmīgi nosakāma katrai konkursa dziesmai viena atbilstoša vieta (t.i. Atlasēs no 1. līdz 10., Pusfinālā no 1. līdz 8., Finālā 1. līdz 4.), tad izšķirošais ir skatītāju telefonbalsojums;
7.2.2. Ja tomēr skatītāju balsojumā divas vai vairāk dziesmas iegūst vienādu balsu skaitu, tad tām visām tiek piešķirta viena, augstākā vieta.
7.2.3. Ja, apkopojot visus rezultātus, nav iespējams viennozīmīgi noteikt konkursa dziesmai vienu atbilstošu vietu, tad lēmumu par vietu sadalījumu pieņem katras kārtas Žūrija, kas piedalās Konkursa tiešraidē un projekta vadītājs. Lēmums nav pārsūdzams;
7.2.4. Ja žūrijas lēmums par vietu sadalījumu nav viennozīmīgs (Žūrijas dalībnieku balsis dalās uz pusēm), tad lēmumu par vietu sadalījumu pieņem „Supernova 2017” projekta vadītājs, un tas nav pārsūdzams.
7.3. Atlases, Pusfināla un Fināla rezultāti tiek noformēti rakstveidā un tos ar parakstiem apliecina visi Balsojuma uzraudzības komisijas locekļi.
7.4. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav notikusi Skatītāju telefonbalsošana un nav pieejams Skatītāju telefonbalsojums, par skatītāju balsojumu uzskatāms Skatītāju internetbalsojums.
7.5. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav notikusi Skatītāju internetbalsošana un nav pieejams Skatītāju internetbalsojums, par skatītāju balsojumu uzskatāms Skatītāju telefonbalsojums;
7.6. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav notikusi Skatītāju balsošana (nav pieejams ne telefonbalsojums, ne interneta balsojums), vietu sadalījumu Skatītāju balsojumā nosaka Spotify rezultāti.