Autoru un izpildītāju konkursa „SUPERNOVA 2019” Pusfinālu un fināla  rezultātu apkopošanas un uzvarētāja noteikšanas kārtība

1. Balsošanas noteikumi
1.1.  Pusfinālos un finālā par dalībniekiem balso skatītāji un dalībniekus vērtē Žūrija;
1.1.1. No katra pusfināla (26.01., 02.02.) fināla raidījumam kvalificējas četri dalībnieki, kuri ieguvuši četras augstākās vietas skatītāju balsojuma un žūrijas vērtējuma apkopojumā;
1.1.2. Kopā no pusfināliem finālam kvalificējas astoņi dalībnieki;
1.1.3. Vienu dalībnieku finālam pēc saviem ieskatiem izvirza žūrija un Televīzija, piešķirot wild card (vienam no abu pusfinālu dalībniekiem, kurš nav kvalificējies finālam no sava pusfināla), žūrija un Televīzija var izvēlēties wild card nepiešķirt;
1.1.4. Finālā piedalās deviņi dalībnieki un uzvarētāju nosaka skatītāju balsojums un žūrijas vērtējums. Uzvar tas dalībnieks, kurš ieguvis pirmo vietu skatītāju balsojuma un žūrijas vērtējuma apkopojumā.

2. Skatītāju balsojums
2.1. Skatītāju balsojumu veido skatītāju telefonbalsojums (t.sk. SMS balsojums), skatītāju internetbalsojums un Spotify klausījumi;  
2.2.  Finālā skatītāju balsojumu veido arī TP „Alfa” balsojums.

3. Skatītāju telefonbalsojums.
3.1. Skatītāju telefonbalsojumu tehniski nodrošina SIA „Lattelecom”, SMS balsojumu tehniski nodrošina SIA “CSC Telecom”, rezultātus apkopo ar VSIA „Latvijas Televīzija” IT un Telekomunikāciju nodaļas izstrādātu programmu;
3.2.  Raidījuma vadītāji informē skatītājus par skatītāju telefonbalsošanas noteikumiem un ierobežojumiem, t.sk. par dalībniekiem piešķirtajiem telefonbalsošanas un SMS balsošanas numuriem, ierobežojumiem u.c. ar balsošanu saistītajiem noteikumiem;
3.3. Skatītāju telefonbalsošana (t.sk. SMS balsošana) Pusfināla un Fināla raidījumos sākas pēc pēdējās konkursa dziesmas izskanēšanas, par ko Raidījuma vadītāji paziņo skaidri un viennozīmīgi;
3.4. Skatītāju telefonbalsošana (t.sk. SMS balsošana) notiek nepārtraukti katrā raidījumā (Pusfinālos, Finālā), sākot no 3.3.punktā minētā brīža līdz brīdim, kad Raidījuma vadītāji skaidri un viennozīmīgi paziņo, ka balsošana ir beigusies, ievērojot noteikumu, ka balsošana ilgst ne mazāk kā 10 (desmit) minūtes;
3.5. Skatītāju telefonbalsojumā no viena tālruņa numura balsojumā tiek ieskaitīts viens zvans un viens SMS;
3.6. Dalībnieki pēc zvanu skaita un SMS skaita tiek sarindoti vietu secībā no pirmās līdz pēdejai vietai, kur pirmajā vietā ir visvairāk balsu saņēmušais dalībnieks, bet pēdējā vietā ir dalībnieks ar vismazāko balsu skaitu.  

 

4. Skatītāju internetbalsojums.
4.1. Skatītāju internetbalsojumu nodrošina un rezultātus apkopo ar VSIA „Latvijas Televīzija” IT un Telekomunikāciju nodaļas izstrādātu programmu;
4.2. Raidījuma vadītāji informē skatītājus par skatītāju internetbalsošanas noteikumiem, ierobežojumiem u.c. ar balsošanu saistītajiem noteikumiem;
4.3. Skatītāju internetbalsojums notiek reģistrējoties mājas lapā supernova.lsm.lv ar sociālo tīklu Facebook, Draugiem.lv, Twitter kontiem. Kopā internetbalsojumā ar vienu sociālo tīklu pasi iespējams nobalsot  vienu reizi;
4.4. Skatītāju internetbalsošana Pusfināla un Fināla raidījumos sākas pēc pēdējās konkursa dziesmas izskanēšanas, par ko Raidījuma vadītāji paziņo skaidri un viennozīmīgi;  
4.5. Skatītāju internetbalsošana, notiek nepārtraukti katrā atlasē (Pusfinālos, Finālā), sākot no 4.4.punktā minētā brīža līdz brīdim, kad Raidījuma vadītāji skaidri un viennozīmīgi paziņo, ka balsošana ir beigusies, ievērojot noteikumu, ka balsošana ilgst ne mazāk kā 10 (desmit) minūtes;
4.6. Dalībnieki pēc Interneta balsojumā saņemtā balsu skaita tiek sarindoti vietu secībā no pirmās līdz pēdējai vietai, kur pirmo vietu saņem dalībnieks ar lielāko saņemto balsu skaitu, bet pēdējo vietu dalībnieks ar mazāko saņemto balsu skaitu.

5. Skatītāju TP „Alfa” balsojums.
5.1. Skatītāju TP „Alfa” balsojuma norisi nodrošina TP „Alfa” sadarbībā ar VSIA „Latvijas Televīzija” IT un Telekomunikāciju nodaļu, kas izstrādājusi programmatūru balsošanas norisei.
5.2. TP „Alfa” skatītāju balsojums notiek no 05.02. 10:00 – 16.02. 22:00, balsot iespējams tikai atrodoties TP „Alfa”, balsošana notiek izmantojot Overly aplikāciju.
5.3. Dalībnieki pēc TP „Alfa” balsojumā saņemtā balsu skaita tiek sarindoti vietu secībā no pirmās līdz pēdējai vietai. Pirmo vietu ieņem tas dalībnieks, kurš saņēmis lielāko balsu skaitu, bet pēdējo vietu dalībnieks ar mazāko saņemto balsu skaitu.


6. Spotify rezultāti
6.1. Spotify rezultātus par konkrēto periodu projektu vadītājam, izpildproducentam, tehnoloģisko sistēmu administratoram nosūta Spotify pārstāvis rezultātu apkopošanas laikā;
6.2. Kontaktpersonas rezultātu saņemšanai ir projekta vadītājs; projekta izpildproducents; tehnoloģisko sistēmu administrators;
6.3. Vērtējumā tiek skaitīti visi unikālie klausījumi visā pasaules teritorijā;
6.4. Klausījumi tiek sarindoti vietu secībā, kur pirmo vietu saņem dalībnieks ar lielāko klausījumu skaitu, bet pēdējo vietu saņem dalībnieks ar mazāko klausījumu skaitu;
6.5. Rezultāti Pusfinālos tiek skaitīti no brīža, kad dziesma publicēta straumēšanas servisā, līdz konkrētā Pusfināla rezultātu apkopošanai;
6.6. Rezultāti Finālā tiek skaitīti no brīža, kad dziesma publicēta straumēšanas servisā, līdz Fināla rezultātu apkopošanai.


7. Žūrijas vērtējums.
7.1. Katrs žūrijas loceklis konkursa dziesmas vērtē individuāli, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
7.1.1. Dziesmas izredzes kļūt par starptautisku hitu;
7.1.2. Dziesmas uzbūvi – oriģinalitāte, aranžējums u.c.;
7.1.3. Izpildītāja vokālās prasmes un dzīvais izpildījums uz skatuves;
7.1.4. Izpildītāja artistiskums, ekspresija, intonācija, harizma utt.;
7.1.5. Dziesmas koptēla (kompozīcija un izpildījums) iespēja konkurēt citu dalībvalstu starpā.
7.2. Pusfinālos žūrijā ir četri pastāvīgie žūrijas locekļi – mūzikas producents, dziedātājs, radio programmu direktors un dziedātājs, kurš startējis starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā. Finālā žūrijā dziedātāja vietā dziesmu vērtēšanā piedalās ierakstu kompānijas „Universal Music Group” pārstāvis;
7.3. Žūrija kopīgi pieņem lēmumu par dalībnieku vietu sadalījumu katrā raidījumā;
7.4. Vietu sadalījumu žūrijas vadītājs iesniedz konkursa projekta vadītājam rezultātu apkopošanas laikā.


8. Konkursantu tālākas kvalificēšanās un uzvarētāja noteikšanas kārtība.
8.1. Ar IT un Telekomunikāciju nodaļas un Tehnoloģiju daļas izstrādātu programmu skatītāju telefonbalsojuma un interneta balsojuma rezultāti tiek saskaitīti automātiski, Spotify rezultāti (vietu sadalījums) un žūrijas vērtējums (vietu sadalījums), programmā tiek ievadīts manuāli. Balsu apkopošanu uzrauga Balsojuma uzraudzības komisija.
8.2. Balsojuma uzraudzības komisija sastāv no VSIA „Latvijas Televīzija” pārstāvjiem – 2 personas (Izklaides raidījumu redakcijas pārstāvis, IT un Telekomunikāciju nodaļas pārstāvis).
8.2.1. Ja kādā no skatītāju balsojuma veidiem (telefonbalsojums, Interneta balsojums, Spotify klausījumi) divas vai vairāk dziesmas iegūst vienādu balsu skaitu un vienādu vietu, tad tām visām tiek piešķirta viena, augstākā vieta;
8.2.2. Ja pēc skatītāju balsojuma rezultātiem divām vai vairākām konkursa dziesmām nav viennozīmīgi nosakāma viena atbilstoša vieta, tad izšķirošais ir skatītāju telefonbalsojums;
8.2.3. Ja Žūrijas lēmums par dalībnieku vietu sadalījumu nav viennozīmīgs, tad gala lēmumu par vietu sadalījumu pieņem „Supernova 2019” žūrijas vadītājs, un tas nav pārsūdzams.
8.2.4. Ja, apkopojot visus rezultātus, nav iespējams viennozīmīgi noteikt konkursa dziesmai vienu atbilstošu vietu, tad lēmumu par vietu sadalījumu pieņem katras kārtas Žūrija, kas piedalās Konkursa tiešraidē un projekta vadītājs. Lēmums nav pārsūdzams;
8.2.5. Kopvērtējumā Skatītāju un Žūrijas balsojums nosaka rezultātu 50/50.

8.3. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav notikusi Skatītāju telefonbalsošana un nav pieejams Skatītāju telefonbalsojums, par skatītāju balsojumu uzskatāms Skatītāju internetbalsojums un Spotify rezultāti, konkursa finālā arī TP „Alfa” balsojums.
8.4. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav notikusi Skatītāju internetbalsošana un nav pieejams Skatītāju internetbalsojums, par skatītāju balsojumu uzskatāms Skatītāju telefonbalsojums un Spotify rezultāti, konkursa finālā arī TP „Alfa” balsojums;
8.5. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav pieejami Spotify rezultāti, par skatītāju balsojumu uzskatāms Skatītāju telefonbalsojums un Skatītāju internetbalsojums, finālā arī TP „Alfa” balsojums;
8.6. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav pieejami ne Skatītāju telefonbalsojuma, ne interneta balsojuma rezultāti, vietu sadalījumu Skatītāju balsojumā nosaka Spotify rezultāti.
8.7. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav notikusi Skatītāju balsošana (nav pieejams ne telefonbalsojums, ne interneta balsojums, ne TV „Alfa” balsojums), un nav pieejami Spotify rezultāti, vietu sadalījumu katrā raidījumā nosaka Žūrijas vērtējums.
8.8. Ja jebkādu iemeslu dēļ kādā no balsojuma veidiem informācija par dalībniekiem tikusi izvietota neprecīzi, balsojuma dati nav izmantojami rezultāta noteikšanā un ir anulējami. Šādā gadījumā balsošanas rezultātu nosaka izmantojot pamatprincipus, kas norādīti punktos 7.3. līdz 7.7. šajā nolikumā.
8.9. Ja balsošanas laikā radusies jebkāda situācija, kas nav minēta balsošanas nolikumā, bet var ietekmēt rezultātu, par risinājumu lemj Balsošanas uzraudzības komisija, projekta vadītājs,  Latvijas Televīzijas raidījumu daļas vadītājs, Latvijas Televīzijas jurists, Latvijas Televīzijas valdes loceklis.