NOLIKUMS

Par pieteikšanos un dalībnieku atlasi Latvijas Televīzijas
autoru un izpildītāju konkursam „Supernova 2019”

1.    Vispārējie noteikumi
1.1.    Šis nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka valsts SIA „Latvijas Televīzija” (turpmāk LTV) organizētā Autoru un Izpildītāju konkursa „Supernova 2019” (Konkurss) Dziesmu un Izpildītāju jeb Dalībnieku pieteikšanās kārtību Konkursam un pirmās atlases (tikšanās ar žūriju klātienē) kārtību;
1.2.    Izpildītājs šī Nolikuma izpratnē ir vismaz 16 gadus veca, rīcībspējīga persona, Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis (ar nepilsoņa statusu), kura pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika, – solists, šādu personu duets, vai vairāku personu apvienība (grupa) līdz 6 personām. Lai piedalītos Konkursā, Izpildītājam līdz 2018.gada 20.novembrim jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu.
1.3.    Autors šī Nolikuma izpratnē ir vismaz 16 gadus veca, rīcībspējīga persona, Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis (ar nepilsoņa statusu), Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs vai Nerezidents, viena persona vai personu kolektīvs. Lai piedalītos Konkursā, Autoram līdz 2018.gada 20.novembrim jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu.
1.3.1.     Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji un Nerezidenti drīkst piedalīties konkursā Autoru kolektīvos vai kā Dziesmas producenti, teksta un/vai mūzikas Autori līdz 30% muzikālajā darbā un/vai līdz 30% kā dziesmas fonogrammas producenti;
1.3.2.    Lai apliecinātu procentuālo dalījumu autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijās, Dalībniekiem ir pienākums Konkursa organizatoriem iesniegt Dziesmas reģistrāciju un procentuālo sadalījumu apliecinošus dokumentus;
1.3.3.    Nerezidenti drīkst piedalīties Konkursā kā Izpildītāji, ja Nerezidentu skaits sastāvā nav lielāks par 30% no visas grupas sastāva (viens dalībnieks no trio, viens dalībnieks no četriem grupas sastāvā, viens dalībnieks no pieciem grupas sastāvā, divi dalībnieki no sešiem grupas sastāvā). Nerezidents nedrīkst būt solists.
1.4.    Producents  šī Nolikuma izpratnē ir Dziesmas producents, kurš piedalījies dziesmas tapšanā veicot tās aranžiju un dodot savu radošo pienesumu Dziesmas tapšanā. Lai piedalītos Konkursā, Producentam līdz 2018.gada 20.novembrim jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu.;
1.5.    Dalībnieks šī Nolikuma izpratnē ir Izpildītāja (-u), Autora (-u) un producenta (-u) apvienība, projekts vai kolektīvs, kas kopā piedalās konkursā ar vienu Dziesmu;
1.6.    Dziesma šī Nolikuma izpratnē ir muzikāls darbs, ko radījuši Autors (-i), Izpildītājs (-i), Producents (-i) vai to kolektīvs,  tās mehāniskās fonogrammas pieļaujamais maksimālais garums ir 3 minūtes, tā nav publicēta jebkādās publiski pieejamās platformās vai atskaņota (arī dzīvajā izpildījumā) publiskos pasākumos pirms 2018.gada 1.septembra.
1.7.    Dalībniekam ir pienākums Dziesmu reģistrēt autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijās;
1.8.    Konkursam jāiesniedz gatava Dziesmas versija (aranžija), ja Dalībnieks ar konkrēto Dziesmu iekļūst nākamajā kārtā, pieļaujamas nelielas izmaiņas Dziesmas aranžijā, miksā, māsterā.
1.9.    Par dalību Konkursā Izpildītājs, Autors un Producents ar Televīziju slēdz līgumu (Dalībnieka līgums).

2.    Konkursa Dziesmu un  Dalībnieku vērtēšanas kritēriji
2.1.    Dziesmas un Dalībnieku iekļūšanu Konkursa atlases tiešraidēs nosaka Latvijas Televīzijas izvēlēta žūrija. Latvijas Televīzija žūrijas pārstāvjus izvēlas pamatojoties uz viņu pieredzi un sasniegumiem industrijā.
2.2.    Žūrija vērtē Dziesmas un Dalībnieku pieteikumus pēc saviem profesionālajiem ieskatiem, ņemot vērā sekojošus kritērijus:
2.2.1.    Dziesmas uzbūve – oriģinalitāte, aranžējums, vēstījums, atbilstība mūsdienu tirgus tendencēm;
2.2.2.    Dziesmas un Dalībnieka iespējas un potenciāls konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū;
2.2.3.    Izpildītāja vokālās spējas un personība;
2.2.4.    Iepriekšējie sasniegumi nozarē vai potenciāls gūt sasniegumus nākotnē un pastāvēt reālajā tirgū, kā arī spēja definēt savus mērķus tiks uzskatīti par priekšrocību.

3.     Dalībnieku pieteikšanās un atlases kārtība
3.1.    No 2018.gada 3.septembra 10:00 līdz 2018.gada 21.oktobrim 23:59 notiek Dalībnieku pieteikšanās projekta „Supernova 2019” mājas lapā http://supernova.lsm.lv/, pieteikums tiek pieņemts, ja anketa aizpildīta pilnībā;
3.2.    2018.gada 21., 22.novembrī notiek Dalībnieku priekšatlases kārta, Dalībniekus klātienē vērtē žūrija;
3.2.1.    Priekšatlasē Dalībnieki izpilda Konkursā iesniegto Dziesmu;
3.2.2.    Dalībnieki, kuriem jāpiedalās priekšatlasē, par dalību un priekšatlases nosacījumiem tiks informēti e-pastā 9.novembrī līdz 12:00;
3.2.3.    Dalībnieka atlases datumu un laiku nosaka organizatori, ja Dalībnieks norādītajā datumā un laikā nevar ierasties uz priekšatlases kārtu, dalībnieks dalību konkursā neturpina.
3.2.4.    Visiem kolektīviem priekšatlasē jāpiedalās pilnā sastāvā (solisti, dueti atlasē drīkst piedalīties bez fona vokāla);
3.2.5.    Visu Dalībnieku uzstāšanās un saruna ar žūriju priekšatlasēs tiek filmēta, priekšatlases materiāls tiks publiskots LTV un Konkursa mājas lapās un sociālo tīklu kontos;
3.2.6.    2018.gada 5.decembrī 12:00 Latvijas Televīzija izziņos Konkursa dalībnieku vārdus publiskā pasākumā. Izziņošanas pasākumā klātienē jāpiedalās visiem Dalībniekiem.  
3.3.    Konkursa „Supernova 2019” atlases notiks vairākos pusfinālos un finālā;
3.3.1.    Konkursam izvēlēto dalībnieku skaits būs atkarīgs no iesniegto dziesmu kvalitātes;
3.3.2.    Konkursa dalībniekiem gatava dziesma, horeogrāfija, stils, biogrāfija, publicitātes fotogrāfijas un citi materiāli Televīzijai jāiesniedz līdz 2019.gada 7.janvāra 10:00.
3.3.3.    Precīzs iesniedzamo materiālu apraksts tiks pievienots Dalībnieka līgumam, ko Dalībnieki saņems 2018.gada 26.novembrī, Dalībniekiem ir pienākums līgumus parakstīt līdz Dalībnieku sastāva publiskai izziņošanai;
3.3.4.    Konkursa „Supernova 2019” tiešraides notiks 2019.gada janvārī un februārī.

3.4.    LTV ir tiesības mainīt nolikumu, pamatojoties uz un/vai sakarā ar:
3.4.1.    LTV programmu plānošanas un/vai finansiālajām iespējām, vai citiem administratīviem vai administratīvi tiesiskiem apstākļiem;
3.4.2.    Force majeure apstākļiem

4.    Balva
4.1.    Dalībnieks, kurš uzvar Konkursā, balvā iegūst iespēju piedalīties „Eirovīzijas dziesmu konkursā 2019”, par ko Dalībnieks un Televīzija slēdz atsevišķu līgumu;
4.2.    Ja Dalībnieks neparaksta sadarbības līgumu par dalību starptautiskajā konkursā divu darba dienu laikā pēc „Supernova 2019” fināla, Televīzijai ir tiesības slēgt līgumu ar nākamo vietu ieguvējiem pēc Konkursa organizatoru ieskatiem.