Dziesmu konkursa „SUPERNOVA 2022” PUSFINĀLA UN FINĀLA rezultātu apkopošanas un uzvarētāja noteikšanas kārtība

 

1. Balsošanas noteikumi

1.1. Pusfinālos un finālā par dalībniekiem balso skatītāji un dalībniekus vērtē Žūrija;

1.1.1. No pusfināla (05.02.) fināla raidījumam kvalificējas 10 dalībnieki, kuri ieguvuši augstāko vērtējumu skatītāju balsojuma un žūrijas vērtējuma apkopojumā;

1.1.2. Kopā no pusfināliem finālam kvalificējas vienpadsmit dalībnieki;

1.1.3. Vienu dalībnieku finālam pēc saviem ieskatiem izvirza žūrija un Televīzija, piešķirot wild card (vienam no pusfināla dalībniekiem, kurš nav kvalificējies finālam), žūrija un Televīzija var izvēlēties wild card nepiešķirt;

1.1.4. Finālā piedalās desmit (vienpadsmit, ja žūrija un Televīzija piešķir wild card) dalībnieki un uzvarētāju nosaka skatītāju balsojums un žūrijas vērtējums. Uzvar tas dalībnieks, kurš ieguvis pirmo vietu skatītāju balsojuma un žūrijas vērtējuma apkopojumā.

 

2. Skatītāju balsojums

2.1. Skatītāju balsojumu veido skatītāju telefonbalsojums (t.sk. SMS balsojums)

 

3. Skatītāju telefonbalsojums

3.1. Skatītāju telefonbalsojumu tehniski nodrošina SIA „Tet”, SMS balsojumu tehniski nodrošina SIA “CSC Telecom”, rezultātus apkopo ar VSIA „Latvijas Televīzija” IST nodaļas izstrādātu programmu;

3.2. Raidījuma vadītāji informē skatītājus par skatītāju telefonbalsošanas noteikumiem un ierobežojumiem, t.sk. par dalībniekiem piešķirtajiem telefonbalsošanas un SMS balsošanas numuriem, ierobežojumiem u.c. ar balsošanu saistītajiem noteikumiem;

3.3. Skatītāju telefonbalsošana (t.sk. SMS balsošana) Pusfināla un Fināla raidījumos sākas pēc tam, kad Raidījuma vadītāji tiešraidē paziņo par tās sākumu.

3.4. Skatītāju telefonbalsošana (t.sk. SMS balsošana) notiek nepārtraukti katrā raidījumā (Pusfinālā, Finālā), sākot no 3.3.punktā minētā brīža līdz brīdim, kad Raidījuma vadītāji skaidri un viennozīmīgi paziņo, ka balsošana ir beigusies, ievērojot noteikumu, ka balsošana ilgst ne mazāk kā 10 (desmit) minūtes;

3.5. Skatītāju telefonbalsojumā no viena tālruņa numura balsojumā tiek ieskaitīts neierobežots skaits zvanu un SMS;

3.6. Dalībnieki pēc zvanu skaita un SMS skaita tiek sarindoti vietu secībā no pirmās līdz pēdejai vietai, kur pirmajā vietā ir visvairāk balsu saņēmušais dalībnieks, bet pēdējā vietā ir dalībnieks ar vismazāko balsu skaitu.

 

4. Žūrijas vērtējums

4.1. Katrs žūrijas loceklis konkursa dziesmas vērtē individuāli, ņemot vērā sekojošus kritērijus:

4.1.1. Dziesmas kompozīcija un oriģinalitāte.
4.1.2. Priekšnesuma kvalitāte uz skatuves.
4.1.3. Izpildītāja vokālās prasmes un dzīvais izpildījums uz skatuves.
4.1.4. Izpildītāja artistiskums, ekspresija, harizma utt.
4.1.5. Dziesmas koptēla iespēja konkurēt citu dalībvalstu starpā.

4.2. Žūrijas locekļi, katrs atsevišķi vērtē konkrēto priekšnesumu, viņu rezultātus apkopo VSIA „Latvijas Televīzija” pārstāvji.

 

5. Konkursantu tālākas kvalificēšanās un uzvarētāja noteikšanas kārtība

5.1. Ar IST nodaļas izstrādātu programmu skatītāju telefonbalsojuma un žūrijas vērtējums (vietu sadalījums), programmā tiek ievadīts manuāli. Balsu apkopošanu uzrauga Balsojuma uzraudzības komisija.

5.2. Balsojuma uzraudzības komisija sastāv no VSIA „Latvijas Televīzija” pārstāvjiem – 2 personas (Izklaides raidījumu redakcijas pārstāvis, IST nodaļas pārstāvis).

5.2.1. Ja skatītāju balsojumā divas vai vairāk dziesmas iegūst vienādu balsu skaitu un vienādu vietu, tad tām visām tiek piešķirta viena, augstākā vieta;
5.2.2. Ja pēc skatītāju un žūrijas balsu apkopojuma rezultātiem divām vai vairākām konkursa dziesmām nav viennozīmīgi nosakāma viena atbilstoša vieta, tad izšķirošais ir skatītāju telefonbalsojums;
5.2.3. Kopvērtējumā Skatītāju un Žūrijas balsojums nosaka rezultātu 50/50.

 

6. Citi noteikumi

6.1. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav notikusi Skatītāju telefonbalsošana un nav pieejams Skatītāju telefonbalsojums, par skatītāju balsojumu uzskatāms žūrijas kopvērtējums.

6.2. Ja balsošanas laikā radusies jebkāda situācija, kas nav minēta balsošanas nolikumā, bet var ietekmēt rezultātu, par risinājumu lemj Balsojuma uzraudzības komisija, projekta vadītājs,  Latvijas Televīzijas raidījumu daļas direktors, Latvijas Televīzijas jurists, Latvijas Televīzijas valdes loceklis.

6.3. Ja Izpildītājs, kurš ieguvis iespēju piedalīties Konkursa finālā, pamatotu iemeslu dēļ, nespēj to izdarīt, Televīzija fināla tiešraidē pārraida pusfināla ierakstu.

6.4. Ja pēc Konkursa uzvarētāja paziņošanas, Izpildītājs, kurš saņēmis iespēju pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā, pamatotu iemeslu dēļ nespēj piedalīties Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, Latvijas Televīzija piedāvā šo iespēju nākamajai augstākajai vietai pēc skatītāju un žūrijas balsu kopvērtējuma.