Seko mums

Līdz finālam

  • 0dienas
  • 0stundas
  • 0minūtes
  • 0sekundes

Pēdējās izmaiņas 2017. gada janvārī

NOLIKUMS

Par dziesmu un izpildītāju atlasi
LTV konkursam „Supernova 2017”

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šis nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka valsts SIA „Latvijas Televīzija” (turpmāk LTV) organizētā dziesmu Autoru un Izpildītāju konkursa „Supernova 2017” dalībnieku un dziesmu atlases konkursu kārtību. Dziesmu un Izpildītāju konkurss atlases kārtas notiek atsevišķi;
1.2. Dziesmu atlases mērķis – atrast dziesmu, kurai ir starptautiska hīta potenciāls;
1.3. Izpildītāju atlases mērķis – atrast harizmātisku, talantīgu un darba spējīgu izpildītāju;
1.4. Izpildītājs šā Nolikuma izpratnē ir vismaz 16 gadus veca, rīcībspējīga persona, Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis  – solists, šādu personu duets, vai vairāku personu apvienība (grupa) līdz 6 personām.
1.5. Autors šā Nolikuma izpratnē ir vismaz 16 gadus veca, rīcībspējīga persona, Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, viena persona vai personu kolektīvs;
1.6. Par dalību Konkursā Izpildītājs un Autors ar Televīziju slēdz līgumu (Dalībnieka līgums);

2. Dziesmu un Izpildītāju pieteikšanās un atlases kārtība
2.1. Konkursa „Supernova 2017” dziesmu un Izpildītāju atlase notiek sekojošā kārtībā un laikā:
2.1.1.  No 2016.gada 17.augusta līdz 2016.gada 28.oktobrim notiek dziesmu un Izpildītāju pieteikšanās projekta „Supernova 2017” mājas lapā http://supernova.lsm.lv/, pieteikums tiek pieņemts, ja anketa aizpildīta pilnībā;
2.1.2. Autori un Izpildītāji Konkursam piesakās atsevišķi, aizpildot attiecīgo anketu;
2.1.3. No 2016.gada 28.oktobra līdz 10.novembrim notiek Konkursam pieteikto dziesmu un Izpildītāju izvērtēšana, ko veic Konkursa atlases žūrija;
2.1.4. 2016.gada 15. un 22.novembrī LTV 6.studijā, Zaķusalas krastmalā 33, notiek Izpildītāju priekšatlases kārta ar žūriju;
2.1.5. 2016.gada 12.decembrī žūrija paziņo Izpildītājus un Autorus, kuri turpina dalību konkursa tiešraidēs. Konkursa Izpildītāju un dziesmu Autoru vārdi netiek publiskoti līdz 2017.gada 13.janvārim, kad tie tiek izziņoti LTV organizētā mediju pasākumā;
2.1.6. Konkursam atlasīto dalībnieku skaits atkarībā no dziesmu un Izpildītāju kvalitātes būs vienpadsmit dalībnieki katrā atlases kārtā, attiecīgi kopā Konkursa tiešraižu atlases raidījumos uzstāsies 22 (divdesmit divi) Dalībnieki;
2.1.7. Konkursa dalībniekiem gatava dziesma, horeogrāfija, stils, biogrāfija, publicitātes fotogrāfijas un citi materiāli Televīzijai jāiesniedz līdz 2017.gada 12.janvārim (ieskaitot). Precīzs iesniedzamo materiālu apraksts tiks pievienots Dalībnieka līgumam;
2.1.8. Konkursa atlases kārtas notiek 2017.gada 5.,12.februārī LTV 6.studijā, Zaķusalas krastmalā 33, Rīgā un tiek translētas TV tiešraidē un internetā;
2.1.8.1. Katrā atlases kārtā piedalās 8 (astoņi) līdz 10 (desmit) izpildītāji, no kuriem četri turpina dalību pusfinālā;
2.1.8.2. Atlases raidījumos piebalss partijas drīkst būt ierakstītas.
2.1.9. Konkursa pusfināls notiek 2017.gada 19.februārī LTV 6.studijā, Zaķusalas krastmalā 33, Rīgā un tiek translēts TV tiešraidē un internetā;
2.1.9.1. Pusfinālā piedalās 8 (astoņi) Izpildītāji, no kuriem četri turpina dalību finālā;
2.1.9.2. Pusfinālā visām balss un piebalss partijām jābūt izpildītām dzīvā izpildījumā.
2.1.10. Konkursa fināls notiek 2017.gada 26.februārī  LTV 6.studijā, Zaķusalas krastmalā 33, Rīgā un tiek translēts TV tiešraidē un internetā;
2.1.10.1. Konkursa finālā piedalās četri Izpildītāji;
2.1.10.2. Konkursa finālā visām balss un piebalss partijām jābūt izpildītām dzīvā izpildījumā.
2.1.11. LTV ir tiesības mainīt nolikumu, pamatojoties uz un/vai sakarā ar:
2.1.11.1. LTV programmu plānošanas un/vai finansiālajām iespējām, vai citiem administratīviem vai administratīvi tiesiskiem apstākļiem;
2.1.11.2. Force majeure apstākļiem

2.2. Uzvarētāja noteikšanas balsojuma kārtība
2.3.  Atlases raidījumos (5.un 12.februārī) dalībnieki pirmo reizi LTV ēterā izpilda konkursa dziesmu.  Dalību Pusfināla raidījumā  (19.februārī) turpina 8 (astoņi) dalībnieki – 4 (četri) no katra  Atlases raidījuma:
2.3.1. Atlases raidījumos par dalībniekiem balso skatītāji un vērtē Žūrija.  Pusfināla raidījumam kvalificējas 2 (divi) žūrijas  izvēlētie dalībnieki un 2 (divi) dalībnieki, kuri ieguvuši lielāko balsu skaitu skatītāju balsojumā un lielāko klausījumu skaitu straumēšanas servisā Spotify.
2.4.  Pusfināla raidījumā (19.februārī) piedalās 8 (astoņi) dalībnieki un izpilda savu konkursa dziesmu ar papildinātu koncertnumuru. Pusfinālā par dalībniekiem balso skatītāji, 2 (divus) dalībniekus izvēlas Žūrija. Konkursa finālam kvalificējas  2 (divi) žūrijas izvēlētie  dalībnieki un 2 (divi) dalībnieki, kuri ieguvuši lielāko  balsu skaitu skatītāju balsojumā un lielāko klausījumu skaitu straumēšanas vietnē Spotify;
2.5. Finālā (26.februārī) piedalās 4 (četri) Izpildītāji un izpilda Konkursa dziesmas koncertnumuru. Finālā Konkursa uzvarētāju nosaka skatītāju balsojums un klausījumu skaits straumēšanas vietnē Spotify.

3. Balva
3.1. Konkursa uzvarētāji – Autors un Izpildītājs -  balvā iegūst iespēju piedalīties „Eirovīzijas dziesmu konkursā 2017” Ukrainā;
3.2. Ja Izpildītājs un Autors neparaksta sadarbības līgumu par dalību starptautiskajā konkursā divu darba dienu laikā pēc fināla TV tiešraidē, Televīzijai ir tiesības slēgt līgumu ar otrās vai attiecīgi nākamo vietu ieguvējiem.